Metselwerk
Metselwerk en vocht zijn bijna niet te scheiden metgezellen. Samen trekken beiden dikwijls op en samen is er dikwijls onbalans in hun relatie tot elkaar.
Ze kunnen absoluut bij de start niet zonder elkaar, want dat zou betekenen dat er geen metselwerk tot stand zou komen! Hoe is mogelijk dat beiden dikwijls elkaar het leven koud, vochtig en zout maken!

Metselen is het lijmen van bakstenen met behulp van een metselmortel.

Baksteen bestaat hoofdzakelijk uit het ingredient klei en wordt onder een bepaald proces gebakken. Bij het bakken van klei verlaat het vocht de klei, de ruimte die het vertrokken vocht achterlaat, noemen wij porien of het capillaire vatenstelsel.

Metselmortel dat hoofdzakelijk nu wordt gebruikt bestaat uit cement, zand en water. De ingredienten van cement zijn onderm
eer klei en kalk en procesmatig wordt dit preparaat geproduceerd in fabrieken, die de droge mortel op de markt brengen.

Watercyclus
Wij leven in een wereld waar water fundamenteel en essentieel is in ons bestaan, we bestaan zelf grotendeels uit water.
In Nederland weten we hoe we een waterrijk gebied kunnen veranderen in land, daarbij is het draineren van water via sloten, kanalen van essentieel belang, laten we dit achterwege dan worden grote gebieden uiteindelijk weer waterrijk. Door continu te draineren, creëren we een redelijke ondergrond in Nederland waar we op kunnen bouwen.
Dat was in de historie wel anders.

Gebouwde objecten van bakstenen
Gebouwde objecten staan hoofdzakelijk met hun fundamenten in een water vasthoudende grondsoort, dit geldt voor veel gebieden in de wereld.

Fundamenten worden dikwijls geconfronteerd met grondwater, fundamenten die uit gebakken stenen zijn opgebouwd, ontrekken water uit de grond door middel van het opzuigen en geven het water op een bepaald tijdstip en op een mogelijke uittredingsplaats weer af.
Het uittreden van water, zal veelal via de buitenmuren van bouwobjecten zijn, waar de zich verplaatsende lucht het water als damp zal meevoeren.
Wind en zon, overdruk en onderdruk zijn zeer belangrijke factoren om vocht eventueel snel uit stenen te laten uittreden.

Zouten
Zouten zijn chemische verbindingen, wij denken vaak aan keukenzout.
Er zijn vele zouten en het overgrote deel zullen naar onze gewenning niet eens zout smaken.
Bij overstromingen op het land, wordt door de zee zouten meegevoerd, in vorstperioden strooien we zout op de straten tegen overmatige gladheid en een deel zal terecht komen op die plaatsen waar we het liever niet hebben.
Door veel factoren kunnen zouten/sulfaten/chloriden/nitraten in stenen en mortels komen en kunnen door menselijk ingrijpen of juist niet door menselijk ingrijpen bouwschadelijk worden.

Transport van zouten
Zouten kunnen zich alleen verplaatsen indien het transportmedium vocht aanwezig is in metselwerk.

Bouwschadelijk
Het wordt bouwschadelijk of we noemen het zo, als we zonder menselijk ingrijpen het niet meer in de hand houden.
Het volgende bijvoorbeeld illustreert dat: een kerkgebouw gebouwd op een ondergrond van een kleisoort, van klei is bekend dat het veel water kan bevatten, werden de steunberen aan de buitenkant van het kerkgebouw waterafstotend gemaakt met een waterafstotend middel, men had last van vocht in het kerkgebouw op diverse muurdelen en bovendien sloegen muurdelen vooral in de zomer wit uit.

 

Het voegwerk op de bovenkant van de steunberen was aan vervanging toe en men veronderstelde dat een grote hoeveelheid water vooral in neerslagrijke periode de veroorzaker was van het betreffende vocht en witte uitbloei(zouten) op de niet gepleisterde binnenmuren.
Vervolgens heeft men het slechte voegwerk vervangen en preventief heeft men de bovenkanten van de steunberen voorzien van een waterafstotend middel.

Na enige tijd vertoonde zich onder aan de luchtbogen in het kerkgebouw aanzienlijke vochtige plekken en aanzienlijk meer witte uitbloei(zouten) op het schone metselwerk!

De luchtbogen binnen in het kerkgebouw maken deel uit van de steunberen, geconstrueerd aan de buitenkant van het kerkgebouw.
Men besloot vervolgens om de zijkanten van de steunberen ook te voorzien van een waterafstotend middel, de situatie werd er alleen maar slechter op!

Wat gebeurde er
Het optrekkende vocht in vooral de steunberen werd voor de behandeling niet belemmerd om via de buitenkant van de steunberen uit te treden, na behandeling gebeurde dit wel. Met als gevolg dat het vocht in hoger gelegen muurdelen trok en vooral aan de binnenkant van het kerkgebouw kon uittreden!
Het vocht zal met name in de zomer sneller verdampen en zouten/sulfaten bleven als witte uitbloei achter op de stenen.

Let op
Wanneer is vocht schadelijk in uw metselwerk?
Wanneer is een vochtige ruimte hinderlijk voor u, het kan zijn dat de betreffende ruimte ooit als een souterrain bedoeld was, maar de charme van het souterrain trok u als woonruimte aan!
Is uw kelder vochtig, bent u van plan de kelder met een waterdichte laag te laten afwerken?

Wij willen u graag behulpzaam zijn met betrekking tot genoemde vragen of feiten, wij leven ervan, wij leven misschien wel van uw ellende!
Het ligt er maar aan hoe u de betreffende problematiek definieert.