De huidige eigenaar van het kerkgebouw is “Stichting Philadelphia Zorg”.
Het gebouw is verbouwd tot een aantal appartementen en geschikt gemaakt voor bewoning door licht verstandelijk gehandicapten.

Door het aanbrengen van raampartijen is het muurwerk op diverse plaatsen verwijderd.
Nadat de raamkozijnen zijn geplaatst zijn nieuwe stenen toegepast om het muurwerk te completeren.
Echter de nieuwe stenen pasten qua kleur niet bij de stenen van het bestaande muurwerk en zodoende zijn wij benaderd om de haalbaarheid van het beitsen van de nieuwe stenen te bespreken met de hoofdaannemer.

We hebben in 2008 monstermateriaal (diverse kleuren minerale Steenbeits) geproduceerd en vervolgens aangebracht op een aantal nieuwe stenen die men ons ter beschikking stelde.

 

Zandstralen
In juni en juli 2009 hebben wij de voorgevel licht gereinigd met mineraalzand zonder behulp van water. Water wordt hoofdzakelijk toegepast om stofontwikkeling tijdens het zandstralen tegen te gaan.
Wij reinigen onder bijzonder lage persluchtdruk en met behulp van een zandstraal -installatie.

Daarbij worden vervuiling / verwering (ontstaat door klimatologische omstandigheden) / algen en mosjes en steenmeel verwijderd.
Hierbij beschadigen wij nagenoeg het metselwerk niet.

Steenbeits
Een groot aantal nieuwe stenen hebben wij gebeitst met onze minerale Steenbeits, hierbij hebben we een diversiteit aan kleuren Steenbeits gemaakt en aangebracht op de nieuw ingeboete stenen in de voorgevel.

Op een aantal nieuw ingeboete stenen hebben we meerdere kleuren Steenbeits aangebracht om zoveel mogelijk de esthetiek van de oorspronkelijk stenen aan te houden.