Doelgroep sector overheid
Potentiële opdrachtgevers voor Steijnhoff zijn Monumenten organisaties van Rijks, Provinciale en Gemeentelijke overheden, Monumenten organisaties en Verenigingen/Stichtingen tot behoud van het Nederlands Cultureel Erfgoed.
Staatsbos Beheer en Rijkswaterstaat.

Doelgroep sector particuliere Verenigingen en bedrijven
Potentiële opdrachtgevers in de particuliere sector zijn Verenigingen tot het behoud van architectonische of historische waardevolle huizen in Nederland, Particuliere Stichtingen en Stadsherstel Organisaties, Woningbouwcorporaties en Woningbouwverenigingen en Verenigingen Van Eigenaren,
Molenstichtingen en Stichtingen tot behoud van Oude Kerken en Kerkbesturen.
Vastgoedbedrijven en Aannemingsbedrijven en Restauratiebedrijven.

Doelgroep sector particuliere eigenaren van onroerend goed
Eigenaren van monumentale panden en woningen, kastelen, molens, boerderijen, forten, landhuizen.
Eigenaren van nieuwbouw - en gedateerde woningen.

Stichting Natuur en Milieu