Reactie op de uitzending van NOVA van 12 januari 2008.

'Wij werken dus niet zo' zoals u in het betreffende filmpje van NOVA kunt zien!

Wij respecteren de stenen en het voegwerk in het muurwerk!
De betreffende uitzending, hebben wij op onze site geplaatst omdat wij ons juist gesterkt weten dat wij een reinigingsmethodiek hanteren, waarin de stenen van een gevel, steen voor steen met behulp van een bijzondere lage persluchtdruk worden gereinigd en wij tijdens het reinigingproces de reiniging op iedere steen afzonderlijk nauwkeurig volgen!

Bovendien reinigen wij het voegwerk niet mee in dezelfde handeling!
Alleen indien de opdrachtgever ons hier uitdrukkelijk opdracht voor heeft gegeven, reinigen wij in dat geval ook het voegwerk mee, echter onder dezelfde reinigingsmethodiek als bij de stenen!

In het filmpje wordt onder andere gesproken over 'een toegepast waterafstotend middel' Waarom is dit toegepast?

Kijk op: www.Steijnhoff.nl onder 'Gevelreiniging' en ook op 'Vocht en Zout'


Download het fragment