Indien onze diensten en expertise u aanspreken en u enthousiast bent over wat u gelezen hebt, neem dan contact met ons op!
Het kan ook zijn dat u niet direct enthousiast bent, u wilt misschien aanvullende informatie of uitleg?
Schroom dan niet ons te benaderen, door middel van de telefoon of via het sturen van een e-mail bericht!
Wij proberen elke vraag van u te beantwoorden!

Offerte aanvraag
Bij het aanvragen van een offerte, werken wij als volgt!
U stuurt ons een aantal digitale beelden van de betreffende problematiek of indien dit onmogelijk is, stuurt u ons een kort bericht van uw zorg met betrekking tot de (verwachte) problematiek!
Wij reageren hierop en wij doen u een voorstel met betrekking tot onze werkwijze en de kosten die hieruit voortvloeien!

Indien wij niet voldoende informatie uit de door u gestuurde digitale beelden of beschreven problematiek hebben kunnen distilleren om aan de hand hiervan een offerte te kunnen maken, stellen wij u het volgende voor!

Noodzakelijk bezoek tot het maken van de offerte!
Wij bezoeken het desbetreffende project en trachten een beeld te krijgen van de betreffende werkzaamheden voortvloeiende uit de problematiek, aan de hand hiervan maken wij de offerte!
Wij berekenen hier een bedrag voor wegens de hieruit voortvloeiende kosten, afhankelijk waar het object geografisch zich bevindt, ontvangt u van ons een overzicht van de betreffende kosten!

Indien u besluit ons opdracht te verlenen naar aanleiding van de offerte, voeren wij de betreffende kosten van het 'noodzakelijk bezoek tot het maken van de offerte' op in de eind factuur.
Indien u besluit ons geen opdracht te verlenen, ontvangt u van ons de factuur van de kosten voortvloeiende uit het 'noodzakelijk bezoek tot het maken van de offerte'

Advies
Wij rapporteren onze bevindingen van de betreffende problematiek in een rapport en ondersteunen dit mogelijk en indien dit van toepassing is met digitale beelden.
Indien wij het noodzakelijk achten dat voorgaand onderzoek dient plaats te vinden door een extern deskundig bureau dan zullen/kunnen wij als begeleidend bureau deze uit te besteden werkzaamheden coördineren en begeleiden.
Informatie en data afkomstig uit onderzoek door een extern bureau, zullen/kunnen wij eventueel
integreren in onze rapportage of als aanhangsel toevoegen.

Hersteladvies strekt zich hoofdzakelijk uit tot te volgen herstel procedure in chronologische volgorde en/of toepassing van voorgeschreven materiaal en eventueel begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden door de uitvoerende partijen.