Gevelreiniging verantwoord uit te voeren, betekent voor Steijnhoff dat de materialen waaruit de gevel is samengesteld, niet beschadigd worden in de zin van, door het grof verwijderen van de oppervlaktelaag van het te behandelen materiaal. Onder gevelreiniging verstaan wij dat verwering, begroeiing, vervuiling en in mindere mate ook verouderingsverschijnselen aan het oppervlak van de steen voorzichtig worden verwijderd. Dit betekent voor ons dat wij de stenen in de gevel met respect behandelen en dat er hoegenaamd geen materiaal van de stenen zelf wordt verwijderd.

Verwering op stenen en voegwerk ontstaan door klimatologische omstandigheden.
Begroeiing ontstaat daar waar men bewust heeft gekozen geen begroeiing op
de steen gepland te hebben, het gaat dan voornamelijk over algen en mossen.
Vervuiling op de stenen en voegwerk ontstaat door onder andere fijn stof uit het milieu.
Verouderingsverschijnselen van de stenen en voegwerk ontstaan door het ouder worden van de stenen en het voegwerk. Een belangrijk kenmerk is steenmeel. Steenmeel ontstaat doordat zeer kleine deeltjes van de steen loskomen en door vochthuishouding in de poriën worden mee gevoerd en onder andere zich fysiek gaan vestigen aan het buitenoppervlak van de steen.
Het vocht verdampt en het steenmeel verwaait deels en deels blijft het kleven aan het oppervlak van de steen.

Methodiek van het reinigen
Wij hebben ons ten doel gesteld om reiniging van gevels zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de steen en aan het reinigingsproces. Dat betekent dat de stenen en eventueel het voegwerk tijdens reinigingwerkzaamheden hoegenaamd niet beschadigd raken en wij doelgericht steen voor steen reinigen met behulp van mineraal zand & perslucht apparatuur. Bij deze methodiek maken wij gebruik van een bijzonder lage persluchtdruk.
Bij hardnekkige verontreiniging, kunnen wij de persluchtdruk verhogen, zodat de verontreiniging geëlimineerd wordt.
Bij alle processen is het mogelijk dat we weinig water gelijktijdig met het zandstralen gedoceerd gebruiken om eventueel stofvorming tegen te gaan.Maar wij zijn bijzonder huiverig ook voor het toepassen van weinig water onder lage persluchtdruk als bijkomend hulpmiddel om stofvorming tegen te gaan bij gevelreiniging.

In ons advies aan de opdrachtgever maken wij onderscheid in de toe te passen reinigingmethodiek voor steenachtige materialen. Bijvoorbeeld reiniging met de hand met behulp van weinig lauw water en een puur mineraal reinigingsmiddel en met behulp van een zachte handborstel of reiniging met een daartoe geschikte zachte borstel in droge toestand of met behulp van bijzonder lage persluchtdruk en mineraal zand.

 
  Gevel voor reiniging

Hierbij tekenen wij aan dat reiniging van steenachtige materialen met behulp van weinig water, niet direct na te behandelen is met de minerale Steenbeits van Steijnhoff, het percentage vocht dat tijdens reiniging wordt opgenomen door de steen dient eerst te zijn uitgetreden, waarbij zon en wind en temperatuur belangrijke factoren zijn. Bij elke behandeling met de minerale Steenbeits die wij aan brengen, meten wij eerst het vochtpercentage in het te bewerken object met behulp van vochtpercentage meetapparatuur.

Bij het reinigen van stenen in gevels laten wij ons leiden door de volgende factoren:

 1. Stenen en voegwerk minimaal/niet beschadigen
 2. Geen agressieve reinigingsmiddelen toepassen
 3. Verontreinigingen worden plaatselijk en doelgericht zorgvuldig verwijderd
 4. Het zandstralen vindt plaats met behulp van een bijzondere lage luchtdruk
 5. Met behulp van perslucht, wordt mineraal zand via de spuitmond onder bijzonder lage druk op het te behandelen muurvlak gericht.
 6. De hoeveelheid te gebruiken mineraal zand wordt gedoceerd en is door de hoogstaande minerale zandstraal methodiek, minimaal.
 7. Bij onze methodiek van zandstalen dwarrelt er hoegenaamd geen zand rondom het object, het zand en de verwijderde verontreinigingen worden grotendeels met behulp van een grondzeil opgevangen.
 8. Een beperkte hoeveelheid zand wat we niet hebben kunnen verzamelen is niet belastend voor het milieu, omdat we alleen mineraal zand gebruiken.
 9. Ramen en deuren hoeven niet te worden afgeplakt
 10. Geen hinder van zand in uw woning
 11. Opgevangen verontreinigingen en het gebruikte minerale zand worden afgevoerd naar daartoe bestemde plaatsen
 12. De apparatuur is geluidsarm, er is geen hinder van geluidsoverlast.
Na reiniging
Na het verwijderen van de verontreinigingen, kan de steen anders reageren bij een hoge relatieve vochtigheid, de steen kan door het vocht donkerder kleuren na de reiniging. Dit wordt veroorzaakt doordat meer poriƫn in directe verbinding staan met de buitenlucht. Verontreiniging op de steen kan vocht indringing (bijvoorbeeld bij regen) in de steen enigszins tegenhouden, anderzijds kan de verontreiniging op de buitenkant van de steen het aanwezige vocht in de steen langer vasthouden door het capillaire stelsel, door het aanzuigvermogen van de steen, het vocht zal dieper in de steen treden en vooral dit vocht kan schade veroorzaken aan de steen bij vorst perioden. Oorzaak hiervan is dat het vocht (in dampvorm) in de steen moeilijker/vertraagt uittreedt door de verontreiniging en zodoende de steen kwetsbaarder wordt.
 
  Gevel na reiniging

Reiniging van betonnen wanden en vloeren
Verontreinigingen en verf op betonnen wanden en vloeren en/of op betonnen vlakken kunnen wij zorgvuldig verwijderen met onze reinigingsapparatuur.

Reiniging van steenachtige terrasvloeren en bordessen
Ook verontreinigingen op vele soorten steenachtige terrassen vloeren en stenen bordessen, kunnen wij zorgvuldig verwijderen met onze reinigingsapparatuur

Minerale Steenbeits
Tevens is het mogelijk, in combinatie met de gevelreiniging, de gevels te behandelen met de minerale Steenbeits, zonder de eigenschappen van het te behandelen oppervlak van de steen aan te tasten.
Dit betekent onder andere dat het wateropnamevermogen en het waterafgiftevermogen van de steen gehandhaafd blijft na toepassing van de minerale Steenbeits.
De Steenbeits versteent en wordt homogeen met de steen, het is een zeer duurzaam middel en gaat net zo lang mee als de steen zelf.

Deels gereinigde en niet-gereinigde gevel