In Nederland besteden we zorg aan onze monumenten, daarbij hebben we thans een aantal organisaties die doelgericht zijn ontstaan om cultureel erfgoed en industrieel erfgoed met deskundig advies bij te staan tot behoud van onze monumenten.
Gelukkig en terecht wordt er jaarlijks een aanzienlijk bedrag gebudgetteerd door de overheid om betreffend cultureel erfgoed in stand te houden.

Strikt genomen, zullen de meeste mensen in ons land, maar ook buitenlandse toeristen genieten en geinspireerd worden door ons cultureel erfgoed.
Een groot aantal monumenten zijn bewaard gebleven, daar genieten we nu van!

 

Hoe zijn monumenten tot stand gekomen?
Wij denken dat particuliere eigenaren van woningen destijds, woningen die thans monumenten genoemd worden en onder de monumenten vallen, zich hebben laten leiden door emotie.
Ons voorgeslacht zal zich hoofdzakelijk hierdoor hebben laten leiden, is het bij ons vandaag niet net zo? We laten ons hierdoor dikwijls leiden, zonder dat we het zelf bewust beseffen.
Iets wat waardevol is, daar steek je tijd en energie in. Je steekt er geld in en misschien koester je het zelfs.
Nu zal ongetwijfeld een aantal van onze voorvaderen uit economisch motief een object in stand gehouden hebben, maar geslachten gaan en geslachten komen.
Kloostergang Mariakerk te Utrecht

Daarop volgende geslachten zullen zeker ook uit emotioneel motief, de toen al oude panden goed onderhouden hebben, met het oog op de herinnering aan 'vroeger'.
Dat betekent dat de meeste van de thans nog bestaande monumenten, bewaard zijn gebleven uit een niet
altijd economisch motief.

Wij hebben dus kennelijk een persoonlijk belang dat we iets zorgvuldig bewaren en onderhouden, is het niet voor ons zelf vandaag, dan is het zeker voor de ander.

Wat is de economische waarde vandaag van al onze monumenten/cultureel erfgoed?
Je kunt eventueel een prijs hangen aan een oud object! We zeggen dan, dat is het waard voor op dit moment!
Maar is een economische waarde niet veel meer dan een prijs voor onroerendgoed?

Kunnen we ooit meten wat de werkelijke waarde van een oud of nieuw object is?
We worden geïnspireerd door oude gevels en oude stenen bruggen, torens, kastelen, kerken oude stadswallen en - stadsmuren.
We komen tot rust en de kans dat we geïnspireerd raken is groot als we oude culturele objecten zien, vaak zonder we het zelf beseffen.

Lutherse kerk, hofje achter de kerk

Door rust en inspiratie krijgen we nieuwe ideeën en we weten hier handen en voeten aan te geven, we kunnen anders tegen dingen gaan aankijken.
Bedrijven halen graag mensen binnen met nieuwe ideeen, die dit weten te vertalen naar visie!
Wij leven op basis van hoop/verwachting en visie!
We leggen nadruk op creativiteit, we kunnen alleen creatief zijn en verder ontwikkelen als we geïnspireerd raken door ....
Creativiteit wordt alleen gestimuleerd als we inspiratie opdoen en elkaar aanmoedigen!
Kunnen we ooit meten wat de economische impact is van cultureel erfgoed?

Daarom pleiten we voor voldoende financiële middelen om ons erfgoed in stand te houden!