Dit Rijksmonument was voorheen het RK kerkgebouw met de veelzeggende naam Johannes de Doper en is een aantal jaren geleden verkocht en is van binnen omgebouwd tot een modern kantorencomplex met de gerelateerde naam “Science Centre Johannes de Doper”.

De naam voor het voormalige kerkgebouw is wellicht in het verleden om meerdere reden gekozen. Het kadastraal gebied waar destijds het kerkgebouw is verrezen is bijzonder waterrijk, in combinatie met het sacrament “de doop / onderdompeling in of onder water” dat wellicht veelvuldig in het verleden in dit kerkgebouw heeft plaats gevonden.

 
    Science Centre

Opdracht
In 2007 hebben wij opdracht gekregen van aannemersbedrijf Bouwbedrijf Lont BV uit St. Anna Parochie om de oorzaak van het vochtprobleem op betreffende plaatsen van het binnenmuurwerk te onderzoeken.
Oorzaak van het vochtprobleem in dit kerkgebouw en het gevolg zijn innig met elkaar verbonden en deze blijven elkaar omhelzen.

Omhelzen schitterend, maar als anderen er zich aan gaan storen en de kwaliteit in de relatie tot elkaar hierdoor vermindert, wordt het wellicht tijd om de betreffende situatie in balans te brengen tot elkaar en met de omgeving om zo de situatie beheersbaar te houden.

Dit geldt zeker voor het vochtprobleem op een aantal plaatsen van het schoon metselwerk binnen in het Science Centre.
Is er überhaupt wat aan te doen, is het beheersbaar te maken / te minimaliseren?
Jawel! echter de vraag is, hoe en welke methodiek wordt gehanteerd?
Dus zonder de omhelzingmogelijkheid te elimineren en met respect voor de elementen van waaruit het Science Centre destijds is gebouwd.