Informatie voor toepassing van Minerale Steenbeits op een steenachtige ondergrond.
Minerale Steenbeits is samengesteld uit onder andere: bindmiddel en minerale kleurpigmenten.

Wij spreken in deze informatie niet van een 'verf', omdat aangebrachte verf hoofdzakelijk geassocieerd wordt met een filmvormende laag.
We noemen het daarom Steenbeits.

Historisch bindmiddel
Al in de middeleeuwen was het mineraal bindmiddel bekend bij de Romeinen. Echter aan het eind van de negentiende eeuw is het door een Duitse wetenschapper en vakman tot verdere ontwikkeling gekomen, door toedoen van een Beierse keurvorst.
De keurvorst raakte tijdens zijn bezoek aan Italië diep onder de indruk van op kalk aangebrachte kleurrijke schilderingen, zodat hij deze kunst graag in Beieren wilde laten toepassen. Door andere klimatologische omstandigheden in Beieren, hielden de schilderingen op kalk het niet lang vol. Daarom werd aan een aantal wetenschappers de opdracht gegeven, een product samen te stellen met een grotere duurzaamheid, met als doel de conditie van de kleurrijke schilderingen te waarborgen.

Waarom steen opwaarderen
Ieder persoon heeft eigen overwegingen om te besluiten stenen in een gevel van een object op te waarderen, het kan zijn dat oppervlakten van muren / penanten door de tand des tijds door allerlei factoren gedegradeerd zijn. Het is mogelijk dat de kleur van stenen van latere aanbouwen aan objecten storend zijn in vergelijking met de kleur van toegepaste stenen van het object op dat moment.
Ook kan het zijn dat de kleur van nieuw ingeboete stenen eigenlijk niet passen bij de kleur van de overige stenen op dat moment.

Voor de behandeling met Minerale Beits van Steijnhoff

Minerale Beits van Steijnhoff
Minerale Steenbeits van Steijnhoff is weerbestendig en is geschikt voor een minerale ondergrond.
Al naar gelang het type ondergrond wordt de Steenbeits aangebracht op het betreffende oppervlak, zodat bijvoorbeeld kleur silhouet structuren van de ondergrond worden behouden en de steen zo zijn uitstraling houdt. Objecten die zijn behandeld met de minerale Steenbeits van Steijnhoff kunnen weer nabehandeld worden met de minerale Steenbeits.

Dampdoorlaatbaarheid
De Steenbeits heeft een hoge dampdoorlaatbaarheid. De hoge waterdamp - doorlaatbaarheid garandeert dat vocht in de ondergrond ongehinderd naar buiten kan treden/verdampen. Er kunnen daardoor ook geen vochtconcentraties ontstaan tussen de Steenbeits en de ondergrond, die zouden namelijk kunnen leiden tot onthechting van de Steenbeits.
Dit is ook eenvoudig te verklaren omdat de Steenbeits de structuur van de ondergrond aanneemt, dat ook in zijn vele gradaties capillair is en blijft na toepassing.
Dit betekent onder andere dat het wateropnamevermogen en het waterafgiftevermogen na toepassing op het object gehandhaafd blijft.

Mineraal pigment
Het minerale pigment is niet oplosbaar, de zeer kleine pigment deeltjes vermengen zich met de overige ingrediënten en zijn daardoor lichtecht en geeft het object geheel de kleur, dat gekozen is voor de betreffende ondergrond.

Hechting
Een goede hechting op de ondergrond is uiteraard vereist bij het aan brengen van de Steenbeits. De kracht van de Steenbeits is de verbinding die het aangaat met de steenachtige ondergrond. De hechting komt tot stand doordat het bindmiddel van de Steenbeits een chemische reactie aangaat met de ondergrond.
De Steenbeits versteent op de ondergrond, het dringt deels in de ondergrond en na droging en uitharding vormt het één geheel met de ondergrond.
Daardoor ontstaat er een hechte minerale onoplosbare verbinding met de steenachtige ondergrond.

Na de behandeling met Minerale Beits van Steijnhoff

Verwerking
De Steenbeits is alleen geschikt voor minerale ondergronden, zoals metselwerk, kalk, beton. De ondergrond moet schoon/zuiver, droog en dragend zijn alvorens het wordt toegepast, loszittende delen dienen verwijderd te worden.
Stenen die los zitten in het muurvlak dienen eerst te worden ingeboet, loszittend voegwerk dient eerst te worden hersteld.