Het gebouw is gevestigd aan het Kattenburgerplein.
Voor dat de afsluitdijk werd gebouwd en gereed kwam was de benaming van het huidige IJsselmeer de Zuiderzee, het IJ was een deel van de Zuiderzee, dus destijds zoutwater.

Dit Rijksmonument dateert uit het jaar 1656 en was oorspronkelijk het magazijn van onze marine. Sinds 1973 is het monumentale pand in gebruik van het Nederlands Scheepvaartmuseum.
Gezien onder andere de frequente stijgende lijn in bezoekersaantallen was het noodzakelijk de inrichting van het gebouw hierop aan te passen.

 
    Nationaal Scheepvaartmuseum

Het monumentale pand is gebouwd in het IJ en het zoute zeewater van weleer, laat zijn sporen tot op de huidige dag na in het metselwerk van vooral het onderste gedeelte.
Dit is overigens niet alleen zo bij dit object, rondom het IJsselmeer hebben meer oude gebouwde objecten met dit fenomeen te maken.
Dit zout heeft dus invloed op het kiezen van het juiste materiaal bij restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan het Scheepvaartmuseum.

Opdracht
De kelder bestaat uit een groot aantal ruimten en deze ruimten hebben thans een bestemming gekregen tot functioneel gebruik.
Bij het kiezen van een pleistersysteem op het inpandige metselwerk dient er rekening gehouden te worden met het type pleister, maar ook met het klimaat in de desbetreffende ruimten tijdens gebruik, vanwege aanwezigheid van bouwschadelijk zout en bouwschadelijk vocht in het metselwerk.
Derhalve hebben wij op verzoek van De Rijksgebouwendienst hier advies uitgebracht, na bestudering van analyses van genomen monstermateriaal uit het betreffende metselwerk voor het mogelijk aanbrengen van een duurzaam pleistersysteem.