Vocht en Zout in Metselwerk
Steijnhoff Inspectie & Advies is een Bouwtechnisch dienstverlenend bedrijf, Steijnhoff Inspectie & Advies verricht inspectie werkzaamheden naar herkomst vocht en eventueel aanwezigheid van bouwschadelijke zouten in metselwerk / voegwerk / muren / wanden en pleisterwerk. Hierbij is vooral het visuele aspect, tijdens inspectie bezoek aan het object een evident ingrediënt om tot een eerste diagnose te komen. Op basis van het eerste bezoek kan een diepgaand onderzoek noodzakelijk zijn, om de bron van schade vast te stellen, door het nemen van monstermateriaal dat in een extern laboratorium wordt geanalyseerd.

Scheurvorming
Tevens worden inspectie werkzaamheden naar herkomst scheurvorming in metselwerk, muren en pleisterwerk uitgevoerd.
Scheurvorming in metselwerk stabiliseert meestal trekspanningen in het metselwerk, maar bij het stabiliseren van het metselwerk, kan bij u juist spanning ontstaan en toenemen!
Het gevoel van veiligheid kan bij u hierdoor aanzienlijk reduceren!
Wij zijn er voor om u assistentie te verlenen met betrekking tot advies betreffende de scheurvorming in het metselwerk en willen scheurvorming en onveiligheid in uw leven graag voorkomen!

Advies
Bij bronvaststelling van bouwschaden en gebreken, is deskundig advies noodzakelijk voor herstel werkzaamheden en/of voor het beheersbaar maken van vocht - en zout problematiek in metselwerk.

Reiniging van Steenachtige Materialen
De afgelopen maanden, het 2e kwartaal van 2008, hebben we een aantal testen uitgevoerd met betrekking tot het reinigen van oppervlakten van steenachtige materialen.
Uitgangspunt hierbij was dat de te behandelen oppervlakten van steenachtige materialen, hoegenaamd niet beschadigd raken.
Bij het reinigen van bijvoorbeeld bakstenen in muurdelen, reinigen wij steen voor steen en wordt het voegwerk niet mee gereinigd.
Dat betekent dat wij uiteraard ook het voegwerk kunnen reinigen, mits de opdrachtgever het wenst.
Wij zijn hiertoe gekomen, wegens ontwikkeling van een Minerale Steenbeits! Bij toepassing van deze Steenbeits kan vooraf een reinigingsmethodiek noodzakelijk zijn van de te behandelen oppervlakten van steenachtige materialen die niet belastend is voor steenachtige materialen.

Minerale Steenbeits
De Steenbeits wordt toegepast op oppervlakten van steenachtige materialen, uitgangspunt hierbij was, dat nieuw ingeboete bakstenen in gedateerd metselwerk dikwijls qua kleur niet bij elkaar passen.
Dat betekent dat wij bij toepassing van nieuwe bakstenen voor een latere aanbouw/garage aan uw woning, de betreffende bakstenen op kleur van de stenen van uw huis kunnen brengen.
De eigenschap van de te behandelen bakstenen worden niet aangetast, ook het wateropname en waterafgifte vermogen van de te behandelen bakstenen wordt hierdoor niet veranderd.